PRAKTISCHE MODALITEITEN I.V.M AFSPRAKEN IN GREMBERGEN 

-De afspraken worden bij voorkeur online gemaakt. 

-Een eerste raadpleging bij de pijnarts gebeurt bij voorkeur op doorverwijzing van uw huisarts of uw behandelend arts-specialist. Best zijn er al een aantal onderzoeken uitgevoerd en ter inzage (bv. een CT of een MRI bij rug- of nekklachten of een bloedonderzoek bij veralgemeende pijnproblemen).  

-Breng uw identiteitskaart en 2 stickers van uw ziekenfonds mee. 

-Gelieve de geldende Covid-maatregelen te respecteren: draag een mondmasker, beperk de aanwezigheid in de wachtzaal, houd afstand en ontsmet uw handen bij het binnenkomen. 

-Als u voor de eerste maal op raadpleging komt, wordt u gevraagd om vooraf een pijnvragenlijst in te vullen: deze vindt u hieronder of via een aparte link op deze website. U kan deze versie thuis afprinten, invullen en meebrengen naar de raadpleging.  Hebt u geen mogelijkheid om de vragenlijst af te drukken, wordt u gevraagd om 30 minuten voor de voorziene afspraak aanwezig te zijn. U kan dan de vragenlijst in de wachtzaal invullen. 

-Graag vooraf verwittigen als u de afspraak wenst te annuleren. Indien u niet vooraf verwittigt en niet opdaagt, kan u een vergoeding van 25 euro aangerekend worden. 

-Dr. Callewaert is geaccrediteerd. Conventietarieven worden gehanteerd. 

-Betalen kan (bij voorkeur) via Payconiq. Ook cash betalen is mogelijk. 

-Indien een inspuiting (infiltratie) of een andere technische behandeling (bv. vullen van een pijnpomp) aangewezen is, wordt deze tijdens de raadpleging niet uitgevoerd. Deze vinden plaats in het pijncentrum van az Sint-Blasius in Dendermonde. Meer informatie over de verschillende types behandelingen vindt u op de webstek van het pijncentrum van az Sint-Blasius. 

-Opvolging van een neurostimulator is wel mogelijk. 

-Er worden alleen attesten afgeleverd die stroken met de waarheid. 

-Medische vragen worden niet per e-mail beantwoord, uit respect voor de medische geheimhouding en de privacy.